เอนไซม์ 3

เอนไซม์ 3

เร่งน้ำหนัก เร่งหวาน เร่งแป้ง เร่งลงหัว สะสมอาหาร เพิ่มการออกดอก เร่งเข้าสี เร่งสี

รายละเอียดสินค้า

เร่งน้ำหนัก เร่งหวาน เร่งแป้ง เร่งลงหัว สะสมอาหาร เพิ่มการออกดอก เร่งเข้าสี เร่งสี

 

  • ใช้ช่วงเร่งหัว
  • ใช่เร่งความหวาน เร่งเข้าสีก่อนการเก็บเกี่ยว
  • ใช้สะสมใช้กดยอด ร่วมกับ 0-52-34
  • ใช้กับพืขที่ต้องการออกดอกต่อเนื่อง เช่นฝรัง มะนาว พริก มะเขือ แต่งกวา ดอกไม้ ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

อัตตราการใช้งาน แล้วธบรรหารตระบัด ว่าเราจัดจตุรงค์ จะไปยงยอยุทธ์ ยังกัมพุชพารา