เอนไซม์ 1

เอนไซม์ 1

เร่งต้น , เร่งใบ , ฟื้นโทรม , ขยายผลอ่อน , สร้างรากใหม่ ,ช่วยให้พืชสุกช้า

รายละเอียดสินค้า

เร่งต้น , เร่งใบ , ฟื้นโทรม , ขยายผลอ่อน , สร้างรากใหม่ ,ช่วยให้พืชสุกช้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

อัตตราการใช้งาน ใช้ 30-50/ น้ำ 20 L.