ท็อปฟิลโลร์(ชนิดผงหยาบ)

ท็อปฟิลโลร์(ชนิดผงหยาบ)

  • ใช่รองก้นหลุมก่อนปลูก
  • ใช้ทำต้น ทำใบหลังเก็บเกี่ยว
  • ใช้ฟื้นโทรม ใบเหลือง ไม่ต่อยอดทำให้ต่อยอดแตกใบอ่อนใหม่ได้เร็ว
  • ใช้หว่านปรับดินด้าน แน่นแข็ง ให้ร่วนซุย มีใส่เดือน

รายละเอียดสินค้า

  • ใช่รองก้นหลุมก่อนปลูก
  • ใช้ทำต้น ทำใบหลังเก็บเกี่ยว
  • ใช้ฟื้นโทรม ใบเหลือง ไม่ต่อยอดทำให้ต่อยอดแตกใบอ่อนใหม่ได้เร็ว
  • ใช้หว่านปรับดินด้าน แน่นแข็ง ให้ร่วนซุย มีใส่เดือน

ข้อมูลเพิ่มเติม

อัตตราการใช้งาน แนะนำให้ใช้ร่วมกับท็อปป์ผง ในอัตรา 1:10 โดยการโรยทับหรือ ผสมก็ได้