ท็อปฟิลโลร์(ชนิดเม็ด)

– ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของปุ๋ย

– ลดปัญหาดินแน่นแข็งและลดปุ๋ยตกค้างในดิน
– ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% คัดสรรจากเหมืองคุณภาพ ผ่านการอบแห้ง ละลายได้ดี
– ใช้ร่วมกับปุ๋ยได้ทุกประเภท
– เหมาะกับต้นไม้ทุกชนิด
– เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อเกษตรกร

รายละเอียดสินค้า

  • ใช่หว่านปรับสภาพดินที่ไม่ตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ย ใช้20-50 / ไร่
  • ใช้หว่านบำรุงต้นหลังเก็บเกี่ยวหรือบำรุงผล ใช้  1:1
  • ใช้หว่านปรับสภาพน้ำ ที่เป็นกรดหลังฝนตกหนัก หรือออกซิเจนน้อย ใช้ 25-50 / ไร่
  • ใช่หว่านเพื่อปรับสภาพดิน แน่นแข็ง เนื่องจากใส่ปุ๋ยเคมีมาก หรือใส่ปุ๋ยเคมีต่อเนื่องยาวนาน ใช้  25-50 / ไร่

ข้อมูลเพิ่มเติม

อัตตราการใช้งาน
  • แนะนำให้ใช้ร่วมกับท็อปป์ผง ในอัตรา 1:10 โดยการโรยทับหรือ ผสมก็ได้

Add Comment