วิธีการทำใบกะเพรา โหระพา ให้มีต้นสวยและใบดกมากๆ

วิธีการทำใบกะเพรา โหระพา ให้มีต้นสวยและใบดกมากๆ

วิธีการทำใบกะเพรา + โหระพา ให้มีต้นสวยและใบดกมากๆ

* ใช้ท็อปป์ฟิลโลร์ชนิดเม็ดปรับสภาพดิน
* หลังจากนั้น ใช้ท็อปป์ฟิลโลร์ชนิดผงหยาบผสมกับท็อปป์ฟิลโลร์ชนิดผงละเอียด หว่านสลับกับ ปุ๋ยเคมีสูตร 26-6-6 ตรา 2M
* ฉีดพ่นทางใบโดยใช้ เอนไซม์ สูตร 1 ผสมกับ โพลิเมอร์
* ใช้น้ำแร่ฉีดพ่นทุกครั้ง