ตัวแทนจำหน่าย

ภาคเหนือ

ร้านขุมทรัพย์การเกษตร

อ.พาน  จ.เชียงราย
087-026-1741

คุณวุฒิโชค พัชรพงษ์

อ.เมือง จ.พิษณุโลก
061-353-5536

ภาคอีสาน

คุณ เกษมเจริญโต อินทะนาม

อ.นายูง จ.อุดรธาณี

083-3604787

ร้านยางเมืองเลยการเกษตร

อ.เมือง จ.เลย
085-1683849
088-7291419

ภาคกลาง

ร้านกฤษณะการเกษตร

อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
086-1605816,089-5474995

ร้านเกษตรพิกุลทอง

ต.พิกุลทอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
081-9363233,090-9280102

รุ่งเจริญ เกษตร

อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
089-4105438

ท๊อปเท็น นานาภัณฑ์

อ.หนองแค จ.สระบุรี
084-9105984

ภาคตะวันออก

ร้านปภาวดีการเกษตร

อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
087-127-5353

ร้านเกรียงศักดิ์การเกษตร (คุณใหญ่)

อ.เมือง จ.ชลบุรี
087-597-0277

ร้านวันดีการเกษตร

อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
087-602-8966,086-049-8133

ร้านมะขามเคมีการเกษตร

อ.มะขาม จ.จันทบุรี
081-457-4544

คุณ สมพร บุญเลี้ยง

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
089-939-2410

ช.สหภัณฑ์

อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
038-211073

ตุณ เพชรา ทองบ่อ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
081-945-1823

ภาคตะวันตก

สวนฝรั่งทอง บุญทรง พงษ์ไพร

อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
090-7848566

ร้านเกษตรพิกุลทอง

ต.พิกุลทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
081-9363233

ร้าน แบงค์  ฅนเกษตร

อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
083-3931016

ร้าน สมพิศการเกษตร

อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
082-292-7059

ร้าน พัน  ฅนเกษตร

อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
081-6586625

ภาคใต้

คุณ หนูชม สายแก้ว

อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
089-2944615

คุณ พ้นภัย ชนะ

อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี
089-4698370

คุณ เทียนประทีป หมัดวิจิตร

อ.นากวี  จ.สงขลา
081-3285986

คุณ สามารถ แซ่โง่ว

อ.สะเดา จ.สงขลา
081-9902089